BLOG

CP204 DAN CP204A

October 12, 2023

bp-ast

CP204 DAN CP204A

Apakah CP204 dan CP204A?

  • CP204 ialah borang untuk penyerahan anggaran cukai yang perlu dibayar untuk tahun kewangan berikutnya. Syarikat (Sdn Bhd) dan Rakan Kongsi Liabiliti Terhad (LLP) dikehendaki menyerahkan borang CP204 melalui E-Filing.
  • Borang pelarasan untuk CP204 dipanggil borang CP204A. Borang ini digunakan untuk meminda atau menyemak amaun anggaran cukai perlu dibayar yang diisytiharkan dalam CP204.

 

Bilakah kita perlu Menyerahkan CP204 dan CP204A

  • Penyerahan CP204 mestilah 30 hari sebelum permulaan tahun kewangan untuk tahun taksiran.
  • Syarikat perlu mengemukakan Borang CP204A untuk pindaan amaun anggaran cukai. Tempoh pindaan anggaran cukai adalah pada bulan ke-6 atau ke-9 tahun Kewangan untuk tahun taksiran. Sebagai contoh, akhir tahun kewangan syarikat adalah pada Nov 2021, anda harus menyerahkan CP204A pada Mei 2022 atau Ogos 2022.

 

Apakah yang berlaku untuk CP204 tidak penyerahan?

  • Pembayar cukai yang gagal mengemukakan CP204 akan didenda RM200-RM2000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan, atau kedua-duanya sekali.

 

Apakah yang berlaku untuk pembayaran Lewat CP204?

  • Pembayaran cukai yang lewat membuat pembayaran untuk Cp204 akan dikenakan penalti 10% dikenakan ke atas baki cukai mereka yang belum dibayar.

 

Apakah yang berlaku untuk Dikurangkan bagi CP204?

  • Jika cukai yang perlu dibayar melebihi anggaran lebih daripada 30% perbezaan itu tertakluk kepada penalti 10%.

Read More Articles

Pemotongan Nama Syarikat

November 17, 2023

bp-ast

PERBELANJAAN DAN PENDAPATAN

November 10, 2023

bp-ast