BLOG

KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP)

October 26, 2023

bp-ast

PELEPASAN CUKAI KE ATAS CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP)

Apakah pelepasan cukai?

 • Pelepasan cukai merujuk kepada sebarang program atau dasar kerajaan yang direka untuk membantu individu dan perniagaan mengurangkan beban cukai mereka atau menyelesaikan hutang berkaitan cukai mereka.

 

Apakah pelepasan cukai ke atas caruman sukarela Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)?

 • Ahli yang mencarum secara wajib dan tidak wajib layak mendapat pelepasan cukai sehingga RM4,000
 • Penjawat awam yang caruman sukarela atau lebihan sukarela atau kedua-duanya akan dapat menikmati pelepasan cukai sehingga RM7,000 (mengikut BAJET 2023)

 

Jumlah pelepasan cukai pendapatan boleh dituntut (terpakai kepada penjawat awam di bawah skim pencen dan berkuat kuasa mula TT 2023) 

  • Caruman mandatori kepada skim yang diluluskan atau caruman sukarela kepada KWSP (tidak termasuk skim pesaraan swasta) atau caruman di bawah mana-mana undang- undang bertulis.

   

  • Pelepasan Cukai – Sehingga RM4,000

 

  • Premium insurans hayat atau caruman takaful atau sebarang caruman sukarela tambahan kepada KWSP atau kedua-duanya

   

  • Pelepasan Cukai – Sehingga RM3,000

 

 

Read More Articles

Pemotongan Nama Syarikat

November 17, 2023

bp-ast

PERBELANJAAN DAN PENDAPATAN

November 10, 2023

bp-ast