BLOG

Apa Itu Yuran Setiausaha Syarikat

October 6, 2023

bp-ast

Yuran Setiausaha Syarikat

Di Malaysia, Yuran Setiausaha Syarikat adalah yuran yang akan dikenakan oleh firma setiausaha syarikat untuk perkhidmatan kesetiausahaan asas yang disediakan, ia boleh dikenakan secara bulanan, suku tahunan atau tahunan. Secara umumnya, yuran ini dikenakan ke atas syarikat anda untuk memastikan pematuhan dengan Akta Syarikat 2016.

Dalam bidang setiasusaha syarikat, kami menawarkan pakej dan perkhidmatan pendaftaran dengan harga yang berpatutan. Semua perkhidmatan setiausaha syarikat, termasuk penasihat pematuhan akan disediakan.

BP-AST lebih kepada perkhidmatan penasihat:

  • Memberikan nasihat kepada syarikat dan lembaga pengarah untuk mematuhi keperluan undang-undang yang tersedia di Malaysia.
  • Memberi nasihat mengenai perkhidmatan sokongan kesetiausahaan mengikut situasi syarikat.
  • Sebagai pihak perantara rasmi bagi syarikat antara badan kerajaan, bank, peguam, juruaudit, ejen cukai dan badan profesional lain.

 

Soalan Lazim (FAQ)

1. Apakah perbezaan antara setiausaha syarikat dan setiausaha syarikat dalaman?
Setiausaha syarikat adalah ahli penting dalam pengurusan sesebuah syarikat, dan ia adalah keperluan undang-undang bahawa seorang setiausaha syarikat dilantik selepas pendaftaran syarikat. Setiausaha syarikat boleh menawarkan perhidmatan kepada syarikat lain yang memerlukan namun setiausaha syarikat dalaman di khususkan untuk mengurus tadbir hal syarikat tersebut sahaja.

2. Mengapa memilih setiausaha syarikat berbanding setiausaha syarikat dalaman?
Keberkesanan kos. Melantik setiausaha syarikat lebih murah berbanding melantik setiausaha syarikat dalaman. Ini kerana langganan kepada servis setiausaha syarikat adalah berdasarkan kepada tempoh masa yang dikehendaki sahaja dan perkhidmatan yang berkaitan manakala setiausaha syarikat dalaman memerlukan gaji bulanan, faedah dan lain-lain kos berkaitan dengan Akta Pekerja.

3. Kepentingan mempunyai seorang setiausaha syarikat?
Seorang setiausaha syarikat bertanggungjawab untuk pentadbiran syarikat yang berkesan. Beliau perlu memastikan pematuhan dengan keperluan undang-undang dan peraturan dan pada masa yang sama melaksanakan tugas atau arahan yang dibuat oleh lembaga pengarah. Seorang setiausaha syarikat juga bertindak sebagai perantara antara pemegang saham dan pengarah.

4. Mengapa memilih BP-AST sebagai setiausaha syarikat anda?
BP-AST adalah sebuah firma perakaunan yang menyediakan perkhidmatan perakaunan profesional, cukai, setiausaha syarikat, seminar dan perundingan perniagaan, menjadikannya rakan yang sesuai untuk usahawan. Melalui pandangan pasaran yang luar biasa, BP-AST telah membantu banyak syarikat untuk mengoptimumkan kedudukan dan proses mereka untuk menjadi lebih kompetitif di pasaran.
Raymen Lee, Pengarah Perunding Utama dan Pengarah, adalah Ahli Perakaunan Bertauliah Sedunia (CAW) dan pemegang Ijazah Sarjana Perniagaan (MBA) yang telah membantubanyak syarikat dengan penyelesaian yang tepat untuk meningkatkan prestasi perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi.

Read More Articles

什么是会计周期

May 31, 2024

bp-ast

会计周期 什么是会计周期 ? 会计周期是完成公司簿记任务的基本八步流程。 它为企业财务活动的记录、分析和最终报告提供了清晰的指南。   会计周期的主要目的是什么? 会计周期的主要目的是确保财务报表的准确性和一致性。   会计周期步骤  1.识别交易 –> 2. 在日记帐中记录交易 –> 3. 将交易过帐到总帐 –> 4. 计算未经调整的试算表 –> 5. 分析工作表以识别错误 – –> 6. 调整日记帐分录以修复错误 –> 7. 创建和生成财务报表 –> 8. 关闭会计期间的账簿    

WHAT IS ACCOUNTING CYCLE

May 24, 2024

bp-ast

Accounting Cycle What Is Accounting Cycle ? The accounting cycle is a basic, eight-step process for completing a company’s bookkeeping tasks. It provides a clear guide for the recording, analysis, and final reporting of a business’s financial activities.   What Is the Main Purpose of the Accounting Cycle ? The main purpose of the accounting cycle is to ensure the accuracy and conformity of financial statements.   Steps Of Accounting Cycle ? 1.Identify Transactions  –> 2. Record Transactions in a Journal –> 3. Post transactions to the general ledger – –> 4. Calculate an unadjusted trial balance –> 5. Analyze the worksheet to identify errors – –> 6. Adjust journal entries to fix errors –> 7. Create and produce financial statements – –> 8. Close the books for the accounting period    

FORM M

April 26, 2024

bp-ast

FORM M 什么是FORM M ? FORM M 是一份应纳税收入和应纳税款的申报表。   谁需要申报 FORM M ? 在马来西亚获得收入的非税务居民   申报的截止日期 FORM M ? 30th APRIL (不经营任何业务) 30th JUNE (开展业务) IF USE E-FILLING CAN EXTEND MORE 15 DAYS   如何申报 FORM M ? 你可以亲自到LHDN申报 透过LHDN的网站自己申报  https://ez.hasil.gov.my 你也可以让我们 BP ACCOUNT ADVISORY SDN. BHD.   没申报FORM M的后果 罚款两百令吉至两万令吉 监禁不超过六个月 两者兼施