BLOG

SOCSO

September 14, 2023

bp-ast

SOCSO

Pengenalan:

  • Pertubuhan Keselamatan Sosial Malaysia (PERKESO), juga dikenal sebagai Pertubuhan Keselamatan Sosial (SOCIAL SECURITY ORGANIZATION), merupakan sebuah agensi kerajaan yang didirikan pada tahun 1971 di bawah Kementerian Sumber Manusia di Malaysia. Dengan dasar dan undang-undang yang tertulis dalam Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, semua syarikat swasta di Malaysia diwajibkan untuk mendaftar dengan PERKESO.

 

Apa Yang Dimaksudkan Dengan Faedah Dari PERKESO?

  • PERKESO memainkan peranan penting dalam melindungi hak dan keselamatan pekerja di Malaysia. Agensi ini menyediakan berbagai skim perlindungan, termasuk Skim Kecederaan Pekerja, untuk melindungi pekerja dari kemalangan atau penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka, baik yang terjadi selama mereka bekerja atau disebabkan oleh pekerjaan tersebut. Skim Pencen Ilat juga merupakan bagian penting dari perlindungan yang diberikan oleh PERKESO, memberikan perlindungan 24 jam terhadap kecacatan.

 

Siapa yang Berhak Mendapatkan Perlindungan dari PERKESO?

PERKESO memberikan perlindungan kepada berbagai kategori pekerja dan individu, termasuk:

  • Kakitangan tetap Kerajaan Persekutuan dan Negeri.
  • Individu yang bekerja secara bebas atau sebagai pekerja lepas.
  • Pemilik tunggal, pemilik perkongsian, dan rakan kongsi mereka.
  • Pekerja domestik dan penjawat.

 

Jenis dan Kategori Sumbangan kepada PERKESO

Kontribusi ke PERKESO dikelompokkan dalam dua kategori utama:

  • Kategori Pertama (Skim Kecederaan Pekerjaan dan Skim Pencen Ilat): Pekerja yang berusia di bawah 60 tahun termasuk dalam kategori ini. Dalam kategori ini, syarikat akan membayar sumbangan sebesar 1.75% dari gaji pekerja, sementara pekerja akan berkontribusi sebesar 0.5% dari gaji mereka. Kontribusi ini dimaksudkan untuk mendukung Skim Insurans Kecederaan Pekerjaan dan Skim Pencen Ilat.
  • Kategori Kedua (Skim Kecederaan Pekerjaan Sahaja): Kategori ini berlaku bagi pekerja yang berusia 60 tahun ke atas dan masih aktif bekerja. Pekerja yang berusia 55 tahun ke atas saat mendaftar dan memenuhi syarat tertentu juga termasuk dalam kategori ini. Jika pekerja ini menerima Pencen Ilat dan gaji mereka kurang dari 1/3 dari rata-rata gaji bulanan sebelum kecederaan, maka mereka layak untuk perlindungan di bawah Skim Kecederaan Pekerjaan. Dalam kategori ini, kontribusi hanya dibayarkan oleh majikan.

Read More Articles

Pemotongan Nama Syarikat

November 17, 2023

bp-ast

PERBELANJAAN DAN PENDAPATAN

November 10, 2023

bp-ast