BLOG

Pemotongan Nama Syarikat

November 17, 2023

bp-ast

Pemotongan Nama Syarikat Pemotongan nama syarikat di Malaysia merujuk kepada proses mengeluarkan nama syarikat dari pendaftaran syarikat, dengan objektif untuk membubarkan syarikat secara sah. Proses ini juga dikenali sebagai pembatalan pendaftaran. Proses pemotongan nama syarikat melibatkan beberapa langkah, termasuk notis awam tentang niat untuk membatalkan pendaftaran syarikat, tempoh menunggu untuk sebarang bantahan (jika ada) dan dilupus dari senarai SSM. Setelah pendaftaran syarikat dilupuskan, ia tidak lagi dianggap sebagai entiti undang-undang dan asetnya mungkin dirampas oleh kerajaan. Pemotongan Nama Syarikat VS Penggulungan Syarikat Pemotongan nama syarikat adalah proses yang lebih mudah dan kurang formal, tetapi ia mungkin mengakibatkan kehilangan aset syarikat kepada kerajaan. Penggulungan syarikat, di sisi lain, adalah proses yang lebih kompleks dan formal yang boleh melibatkan prosiding mahkamah, tetapi ia memberikan lebih banyak perlindungan kepada pemiutang dan pemegang saham syarikat. Walaupun pemotongan nama syarikat dan penggulungan syarikat kedua-duanya boleh mengakibatkan pembubaran syarikat, ia berbeza dalam proses dan implikasi undang-undang. Pemotongan Nama Syarikat Dengan mengeluarkan nama syarikat dari daftar SSM, memerlukan setiausaha syarikat untuk menghantar permohonan kepada SSM. Kriteria yang diperlukan untuk Pemotongan nama syarikat: Syarikat telah menghentikan operasi dan perniagaan. Majoriti pemegang saham bersetuju untuk berhenti. Jumlah aset dan liabiliti hampir sifar semasa permohonan untuk Strike Off. Semua akaun bank syarikat perlu ditutup. Menyelesaikan jumlah tertunggak dengan Agensi Kerajaan seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), atau Pertubuhan Keselamatan Sosial (SOCSO). Membayar semua penalti atau kompaun (jika ada) kepada SSM, LHDN dan badan-badan kerajaan lain. Telah mengemaskini SSM dengan data terkini syarikat. Tidak mempunyai sebarang kes undang-undang yang aktif di dalam atau luar negara. Tiada caj yang disenaraikan di dalam Daftar Caj. Tidak memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Bukan sebuah syarikat induk. Bukan sebuah syarikat penjamin.   Penyerahan Permohonan Penamatan Proses penyerahan permohonan pemotongan hendaklah dilakukan oleh penyedia perkhidmatan profesional seperti Setiausaha Syarikat. Penyedia perkhidmatan ini dapat membantu dalam penyediaan dan penyerahan dokumen yang diperlukan kepada SSM, badan pengawalseliaan yang bertanggungjawab dalam pendaftaran dan pematuhan syarikat. BP-AST adalah penyedia perkhidmatan yang lengkap, menawarkan perkhidmatan perakaunan, setiausaha, cukai, seminar dan perkhidmatan nasihat perniagaan, menjadikannya rakan kongsi yang sempurna bagi seorang usahawan. Berapa lama masa yang diperlukan untuk melaksanakan proses pemotongan nama syarikat di Malaysia? Tempoh yang diperlukan untuk mengambil tindakan pembubaran syarikat di Malaysia boleh berbeza-beza bergantung kepada faktor seperti kelengkapan permohonan dan sama ada sebarang bantahan dibangkitkan. Secara amnya, proses ini mengambil masa antara 6 hingga 12 bulan. Soalan Lazim (FAQ) Apa yang berlaku kepada aset dan liabiliti syarikat selepas ia dibatalkan pendaftarannya (pemotongan nama syarikat)? Setelah syarikat dihapuskan nama di Malaysia, sebarang aset atau liabiliti yang masih ada akan dilupuskan kepada kerajaan. Ini bermakna bahawa mana-mana pemiutang atau pemegang saham tidak akan dapat menuntut sebarang aset atau menuntut sebarang tindakan undang-undang terhadap syarikat tersebut. Apabila permohonan ditolak oleh SSM, apa yang akan berlaku? Jika permohonan pemotongan nama syarikat ditolak oleh SSM, syarikat perlu mencari nasihat profesional untuk menangani masalah tersebut dan memperbetulkan sebarang isu pematuhan atau undang-undang yang tertunggak. Syarikat mungkin perlu memberikan maklumat atau dokumen tambahan untuk menyokong permohonan pemotongan nama syarikat atau mengemukakan permohonan baru setelah isu-isu tersebut diselesaikan. Apabila permohonan dikaji terhadap maklumat perakaunan, apa yang akan berlaku? Jika permohonan pemotongan nama syarikat yang dikemukakan kepada SSM dipertanyakan mengenai maklumat perakaunan, ini bermakna SSM telah mengenalpasti beberapa percanggahan atau ketidakselarasan dalam penyata kewangan atau rekod perakaunan syarikat. Untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, syarikat boleh meminta akauntan berlesen untuk memeriksa dan mengemas kini maklumat perakaunan. Semasa pemprosesan pemotongan nama syarikat, adalah mungkin untuk menarik balik permohonan jika berubah fikiran. Ya, adalah dibenarkan bagi sebuah syarikat untuk menarik permohonan pemotongan nama semula jika mereka berubah fikiran semasa pemprosesan permohonan di Malaysia. Untuk menarik semula permohonan tersebut, syarikat perlu mengemukakan permohonan secara bertulis kepada SSM, dengan menyatakan alasan untuk penarikan semula dan perancangan syarikat untuk terus aktif. Setelah permintaan diterima dan diproses oleh SSM, syarikat akan diaktifkan semula dalam Pendaftaran Syarikat dan dapat meneruskan operasinya.   Untuk memastikan proses pemotongan nama syarikat yang lancar dan patuh, disarankan bagi syarikat untuk melibatkan satu Setiausaha Syarikat yang berkelayakan dan berpengalaman untuk membantu dalam proses tersebut. BP-AST menyediakan panduan tentang keperluan undang-undang, menyediakan dokumen dan keputusan yang diperlukan, berhubung dengan SSM, dan menguruskan sebarang pertanyaan atau isu yang mungkin timbul semasa proses tersebut.

PERBELANJAAN DAN PENDAPATAN

November 10, 2023

bp-ast

PERBELANJAAN DAN PENDAPATAN Apa itu Perbelanjaan? Perbelanjaan merujuk kepada jumlah wang atau nilai sumber daya yang dikeluarkan atau dihabiskan untuk memperoleh barang, perkhidmatan, atau aset. Ia merupakan pengeluaran atau penggunaan nilai yang berlaku apabila seseorang atau entiti membuat pembelian atau melabur dalam sesuatu yang memerlukan wang atau aset. Perbelanjaan boleh melibatkan pelbagai perkara seperti pembelian barangan harian, bayaran sewa, pembelian aset berharga, dan banyak lagi. Perbelanjaan merujuk kepada pengeluaran atau pemakaian nilai untuk memperoleh sesuatu.   Apa itu Pendapatan? Pendapatan merujuk kepada jumlah wang atau nilai yang diperoleh atau diterima oleh seseorang atau entiti sebagai balasan atas perkhidmatan, jualan, atau aktiviti lain yang menghasilkan nilai ekonomi. Ia adalah aliran masuk kewangan yang mewakili nilai yang diperoleh. Pendapatan boleh datang dari pelbagai sumber seperti penjualan produk, perkhidmatan profesional, dividen, dan pendapatan sewa. Pendapatan merujuk kepada masukan atau penerimaan nilai sebagai balasan untuk aktiviti yang menghasilkan nilai ekonomi.   Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan Akaun pendapatan dan perbelanjaan merupakan elemen penting dalam perakaunan organisasi atau individu. Ia adalah alat untuk merekod dan menguruskan segala arus masuk (pendapatan) dan arus keluar (perbelanjaan) kewangan. Melalui akaun ini, seseorang atau entiti dapat mengawal serta menganalisis secara sistematik pergerakan kewangan yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan.   Jenis Perbelanjaan Perbelanjaan Modal: Perbelanjaan modal melibatkan pembelian aset berharga yang akan memberikan manfaat atau pulangan dalam jangka masa panjang. Ini boleh merangkumi pembelian hartanah, peralatan produksi, kenderaan, dan lain- lain. Perbelanjaan modal melibatkan pelaburan yang direncanakan untuk keperluan perniagaan atau pembangunan. Perbelanjaan Operasi: Perbelanjaan operasi merujuk kepada pengeluaran yang berkaitan dengan operasi harian suatu perniagaan atau organisasi ini termasuk kos gaji, pembelian inventori, kos pemasaran, dan sewa lokasi perniagaan.   Cara Mengurangkan Perbelanjaan dan Menjimatkan Wang 1. Buat Bajet Mulakan dengan menyusun bajet yang teliti untuk mengetahui berapa banyak wang yang masuk dan keluar setiap bulan. Ini akan membantu anda mengawal perbelanjaan anda dengan lebih berkesan. 2. Kenal Pasti Perbelanjaan Tidak Perlu Semak Semak semula perbelanjaan anda dan kenal pasti di mana anda boleh melakukan pemotongan. Elakkan perbelanjaan yang tidak perlu seperti pembelian impulsif. 3. Bandingkan Harga Sebelum membuat pembelian besar, bandingkan harga dari pelbagai penjual atau pengecer. Ini boleh membantu anda mendapatkan harga terbaik untuk barang yang anda perlukan. 4. Gunakan Tawaran dan Diskaun Manfaatkan tawaran, promosi, dan diskaun yang disediakan oleh peniaga. Ini boleh membantu mendapatkan barang dengan harga lebih rendah. 5. Simpan Sebahagian Pendapatan Tetapkan matlamat untuk menyimpan sebahagian daripada pendapatan anda setiap bulan. Ini membantu menjimatkan wang untuk masa depan. 6. Pertimbangkan Jualan dan Penukaran Pertimbangkan untuk menjual barang yang tidak lagi diperlukan atau mempertimbangkan penukaran dengan orang lain untuk mendapatkan barangan yang anda perlukan tanpa perlu membelinya.    

注销公司

November 3, 2023

bp-ast

注销公司 在马来西亚,注销公司是指从公司委员会(SSM)删除公司名称的过程,从而解散公司并终止其法律存在。这个过程也被称为撤销注册。注销过程涉及几个步骤,包括公告注销公司的意图、等待异议期以及从SSM中删除公司名称。一旦公司被注销,它就不再被视为法律实体,其资产可能被没收给政府。 注销与清盘 注销是一个更简单、正式的过程,但可能会导致公司的资产被政府没收。 清盘则是一个更复杂、更正式的过程,可能涉及法庭诉讼,但它为公司的债权人和股东提供更多的保护。 虽然注销和清盘都可能导致公司的解散,但在过程和法律影响方面有所不同。 注销公司 通过从SSM删除公司名称,需要公司秘书向SSM提交申请。 注销所需的标准: 公司停止运营和业务。 股东经过多数票同意停止运营。 在申请注销时,资产和负债金额接近于零。 所有公司银行账户都已关闭。 向政府机构如雇员公积金(EPF)、国家税务局(LHDN)或社会安全组织(SOCSO)清算未结金额。 向SSM、LHDN和其他政府机构支付所有罚款或和解款(如有)。 最新的公司数据。 没有任何在国内或国外的活跃法律案件。 在抵押物登记处没有任何罚款记录。 没有向股东回报任何利润。 不是控股公司。 不是担保公司。   提交注销申请 提交注销申请的过程必须由专业服务提供者完成,如公司秘书。这些服务提供者可以协助准备和提交所需的文件到SSM,这是监督公司注册和合规性的监管机构。BP-AST是一家集齐商业咨询及专业会计于一身的会计楼,提供专业会计、公司秘书、税务、研讨会、商业咨询等服务,可谓企业家的最佳伙伴。 在马来西亚注销公司需要多长时间? 在马来西亚,注销公司需要多长时间取决于申请的完整性和是否提出异议等因素。一般来说,该过程需要6到12个月的时间。 常见问题 1. 公司被注销后,其资产和负债会怎样处理? 在马来西亚,一旦公司被注销,公司的任何剩余资产或负债将归政府所有。这意味着任何债权人或股东将不能要求任何资产或对公司采取任何法律行动。 2. 如果申请被SSM拒绝怎么办? 如果注销申请被拒绝,公司应寻求专业意见来解决问题,并纠正任何未完成的合规或法律问题。公司可能还需要提供其他信息或文件来支持注销申请,或者在问题得到解决后提交新的申请。 3. 如果申请时,存在会计信息方面的疑问怎么办? 如果提交给SSM的注销申请时,存在会计信息方面的疑问,这意味着SSM在公司的财务报表或会计记录中发现了一些不一致之处。为了解决这个问题,公司可以请特许会计师检查和更新。 4. 在注销处理过程中,如果改变主意,是否可以撤回? 是的,在马来西亚,公司可以在处理申请期间撤回注销申请,如果他们改变了主意。如果要撤回申请,公司需要以书面形式向SSM提交请求,说明撤回的理由和公司继续营业的意图。一旦SSM接收并处理了请求,公司将重新被列入公司注册表,并能够继续运营。 为了确保公司的顺利和合规注销过程,建议公司聘请一位合格和有经验的公司秘书来协助进行。BP-AST提供相关的指导并遵循法律要求,准备必要的文件和决议,与SSM联络,并在整个过程中处理任何可能出现的查询或问题。

KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP)

October 26, 2023

bp-ast

PELEPASAN CUKAI KE ATAS CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP) Apakah pelepasan cukai? Pelepasan cukai merujuk kepada sebarang program atau dasar kerajaan yang direka untuk membantu individu dan perniagaan mengurangkan beban cukai mereka atau menyelesaikan hutang berkaitan cukai mereka.   Apakah pelepasan cukai ke atas caruman sukarela Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)? Ahli yang mencarum secara wajib dan tidak wajib layak mendapat pelepasan cukai sehingga RM4,000 Penjawat awam yang caruman sukarela atau lebihan sukarela atau kedua-duanya akan dapat menikmati pelepasan cukai sehingga RM7,000 (mengikut BAJET 2023)   Jumlah pelepasan cukai pendapatan boleh dituntut (terpakai kepada penjawat awam di bawah skim pencen dan berkuat kuasa mula TT 2023)  Caruman mandatori kepada skim yang diluluskan atau caruman sukarela kepada KWSP (tidak termasuk skim pesaraan swasta) atau caruman di bawah mana-mana undang- undang bertulis.   Pelepasan Cukai – Sehingga RM4,000   Premium insurans hayat atau caruman takaful atau sebarang caruman sukarela tambahan kepada KWSP atau kedua-duanya   Pelepasan Cukai – Sehingga RM3,000    

STRIKE OFF COMPANY

October 20, 2023

bp-ast

Meaning of Strike Off In Malaysia, Strike Off refers to the process of removing a company’s name from the Companies Register, which effectively dissolves the company and terminates its legal existence. This process is also known as deregistration. The strike off process involves several steps, including a public notice of the intention to strike off the company, a waiting period for objections, and the final removal of the company’s name from the Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Once the company has been struck off, it is no longer considered a legal entity and its assets may be forfeited to the government. Strike Off VS Winding Up Strike Off is a simpler and less formal process, but it may result in the loss of the company’s assets to the government. Winding Up, on the other hand, is a more complex and formal process that can involve court proceedings, but it provides more protection to the company’s creditors and shareholders. While Strike Off and Winding Up can both result in the dissolution of a company, they differ in terms of the process and legal implications. Strike Off By striking off the name of a company from SSM register, requires company secretary (CS) to send an application to SSM. Criteria needed for strike off: Company ceased operation and business. Majority vote from shareholder to cease. Asset and liabilities amount near to zero during application for strike off. All company bank account had to close. Clear outstanding amount with Government Agencies such as Employees’ Provident Fund (EPF), the Inland Revenue Board (LHDN), or Social Security Organization (SOCSO). Pay all penalties or compound (if any) to SSM, LHDN and other government bodies. Has updated SSM with the most recent data of company. Doesn’t have any active legal cases either domestically or abroad. Has no charges listed in the Charges Register. Has not returned any profits to shareholders. Is not a holding company. Is not a Guarantor Corporation.   Submission of Strike Off The process of submitting a strike off application must be done by a professional service provider, such as a CS. These service providers can assist with the preparation and submission of the required documents to SSM, which is the regulatory body responsible for overseeing company registration and compliance. BP-AST is an all in one service provider offering professional accounting, secretarial, taxation, seminar and business advisory services, making it the perfect partner for entrepreneurs. How long does it take to strike off a company in Malaysia? The time it takes to strike off a company in Malaysia can vary depending on factors such as the completeness of the application and whether any objections are raised. Generally, the process takes between 6 to 12 months. Frequent Ask Question (FAQ) What happens to the company’s assets and liabilities after it has been struck off? After a company has been struck off in Malaysia, any remaining assets or liabilities of the company will be vested in the government. This means that any creditors or shareholders will not be able to claim any assets or pursue any legal action against the company. What if the application being reject by SSM? If a strike off application being rejected, the company should seek professional advice to address the issues and rectify any outstanding compliance or legal issues. The company may also need to provide additional information or documentation to support the strike off application or submit a new application once the issues have been resolved. What if the application being query on the accounting information? If a strike off application submitted to the SSM being queried on the accounting information, it means that SSM has identified some discrepancies or inconsistencies in the company’s financial statements or accounting records. To resolve the query, the company may ask Chartered Accountant to check and update. During the processing of strike off. Is possible to withdraw if change the mind? Yes, it is possible for a company to withdraw a strike off application if they change their mind during the processing of the application in Malaysia. To withdraw the application, the company will need to submit a request to SSM in writing, stating the reason for the withdrawal and the company’s intention to remain active. Once the request is received and processed by the SSM, the company will be reinstated on the Companies Register and will be able to continue its operations.   To ensure a smooth and compliant strike off process, it is advisable for companies to engage a qualified and experienced CS to assist in the process. BP-AST provide guidance on the legal requirements, prepare the necessary documents and resolutions, liaise with the SSM, and manage any queries or issues that may arise during the process.

CP204 DAN CP204A

October 12, 2023

bp-ast

CP204 DAN CP204A Apakah CP204 dan CP204A? CP204 ialah borang untuk penyerahan anggaran cukai yang perlu dibayar untuk tahun kewangan berikutnya. Syarikat (Sdn Bhd) dan Rakan Kongsi Liabiliti Terhad (LLP) dikehendaki menyerahkan borang CP204 melalui E-Filing. Borang pelarasan untuk CP204 dipanggil borang CP204A. Borang ini digunakan untuk meminda atau menyemak amaun anggaran cukai perlu dibayar yang diisytiharkan dalam CP204.   Bilakah kita perlu Menyerahkan CP204 dan CP204A Penyerahan CP204 mestilah 30 hari sebelum permulaan tahun kewangan untuk tahun taksiran. Syarikat perlu mengemukakan Borang CP204A untuk pindaan amaun anggaran cukai. Tempoh pindaan anggaran cukai adalah pada bulan ke-6 atau ke-9 tahun Kewangan untuk tahun taksiran. Sebagai contoh, akhir tahun kewangan syarikat adalah pada Nov 2021, anda harus menyerahkan CP204A pada Mei 2022 atau Ogos 2022.   Apakah yang berlaku untuk CP204 tidak penyerahan? Pembayar cukai yang gagal mengemukakan CP204 akan didenda RM200-RM2000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan, atau kedua-duanya sekali.   Apakah yang berlaku untuk pembayaran Lewat CP204? Pembayaran cukai yang lewat membuat pembayaran untuk Cp204 akan dikenakan penalti 10% dikenakan ke atas baki cukai mereka yang belum dibayar.   Apakah yang berlaku untuk Dikurangkan bagi CP204? Jika cukai yang perlu dibayar melebihi anggaran lebih daripada 30% perbezaan itu tertakluk kepada penalti 10%.